Euver us

Us herremenie “Sjevraoje” besteit al sinds 1987.

De herremenie is opgeriech in de kawwe en naate zomer vaan 1987.
Es bewies: d’r is ’n oerkonde vaan ’t konkoers vaan 1988.
Nicole en Jan Devens, Vivy (+) en Ger (+) van Montfort en Jessy (+) en Jan Reijnders
waore de opriechters.

Terwijl Ger en Jan op zeuk waore naor unne naom veur de nuij zaate herremenie,
woort door Nicole Devens en Jessy Reijnders stof (aw gordijne) bijein gesjraveld veur
d’n drapeau.

De mieste lede woorte gerekruteert oet de oeteingevalle herremenie “de Götsjieters”,
die waore al twie jaor oetgesjete.

Jan Devens woort benump tot dirizjent en Ger van Montfort en Jan Reijnders verzörgde
de pepèrre zake (kretzers). De ierste rippetiesies woorte gehawwe op de Tongersestraot in kaffee “De Pöll” vaan Marij en John.

Umtot väöl keender vaan de lede op de basissjaol vaan Sint Pieter zaote, woort in de
beginjaore, op vriedag veur de vastelaovend op de basissjaol op Sint Pieter gespäöld.

Op asselegoonsdag waor ’t un tradisie gewore tot in kaffee “De Pöll” de verseersele
woorte aofgerete en opgeruimp oonder ut genot vaan unne hiering met u pèlske.

Daan woort ouch bekint gemaak wee dat jaor de oerkonde heet verdeend (oerkonde
vaan ’t zaate herremeniekeskonkoers).

Hoegtepunte in die jaore waore ouch de optreijes op asselegoonsdag vaan oonder andere
Jan Reijnders en Peter Jakobs (balletmeitskes op muziek vaan Rieu), zenger Peter Jakobs
(Rote Rose aus Athen).

Die tradisie vaan asselegoonsdag heet nog altied stand gehawwe. Allein riete veer neet mie
de verseersele vaan de moer.

1990.
In 1990 waor ’t ’n hiele ier veur us herremenie um op audiënsie te goon bijj de prins
vaan Mestreech: Nico III. Veer späölde toen de sterre vaan d’n hiemel.

1992.
In 1992 kóste veer neet mie terech in “De Pöll” veer höbbe toen gerippeteerd in ut
Pieterkelderke vaan de kèrrek Sint Pieter oonder.
Es tegeprestatie höbbe veer toen tijdens de nachmès met keersmes “Stille nach
heilige nach” gespäöld in ut partäöl vaan de kèrrek. Veer hadde dat good geoefend en
ut kloonk geweldig.

1993.
In 1993 zien de Sjevraoje oetgeweke naor kaffee “La Bohème” vaan Nico en Bertie
op d’n Observanteweeg. Dee kaffee is later euvergenome door Marij en Winand.

1996.
In 1996 nump “ierwaarde” Peter de zwoer taak op ziech om te regeere euver ut Riek vaan
St. Pieter. Alle lede vaan de Sjevraoje waore trots op Peter, al woar ’t allein mer veur
ut vaat beer dat Prins Peter us had belaof.

1999.
Ut ierste deeptepunt in ut bestoon vaan us herremenie waor in 1999 toen deezelfde
sjevraoj (aajd prins vaan sint Pieter) op ’t konkoers op zeuk waor noa d’n drapeau.
Midde op ’t Vriethof, midde tösse hiel väöl Mestreechtenere, reep heer hiel hel
“Waar is de vlag ?” (vertaold : “Boe is d’n drapeau?”).
De sjevraoje ginge ederein door ut lief, roeij wengkes kreeg ederein. Wat höbbe veer
us gesjaomp! Jaore denao spraok ederein us herremenie nog daoreuver aon.

2001.
In 2001 waor ’t twiede deeptepunt, zèk mer hiel groete kriesis. De boel waor ontplof, de
herremenie laog op z’n koont.
Meh, un paar luij stoonte gelökkig op, Sjoerd Bulstra, uzze nuije Prizzedent, Ans van der
Staay en Marianne Geelen.
Door hun inspanninge en ut femilie geveul vaan de res zien veer toch oet de as herreze.
Willy Habets (dee hiel helle blozer) woort uzze dirizjent.

2004.
In 2004 Toen Willy aofhaokde es dirizjent, heet Leo Dinjens die taak op zich genome.
Leo waor hiel fanatiek en heer deeg ut ouch hiel erreg good. D’r waore boete de repetitie
nog twie toes kleskes um muzikante bei te sjoale.
Dat leep öregens toch weer vas. Leo wow probere us nao ut niveau te dirizjere vaan de
herremenie vaan Sint Pieter meh veer zien toch de zaate herremenie vaan Sint Pieter?
Veur sommige muzikante laog dat niveau väöl te hoeg, of veur Leo ginge de vorderinge
neet snel genóg. Wie daan ouch veer zaote weer zoonder dirizjent.

2006.
In 2006 stoont Mat van Zante op oet us midde, heer kós gein note leze meh heer wow wel
probere uzze nuije dirizjent te weure.
Met laptop, Capella, digitale partije, mp3kes powerpoints en iech weet neet wat allemaol
heet heer us op unne nuije weeg gezat.
Ut waor unne hiel aandere aonpak es de veurige dirizjente meh ut heet us wel weer u
stök weijer gebrag.
In dat jaor zien veer ouch online gegaange. Peter lemmerling had veur us un site gemaak.

2007.
In 2007 zien Marij en Winand gestop met de kaffee La Bohème. Veer stoonte weer op straot.
Wat noe gedoon? Gooje raod is deur. Zeuke, belle, maile, twittere, googele ut heelp
allemaol niks.
Totdat Coen Bruinen op u lumineus idee kaom.

Este wèls speule, en ouch sjoen wèls speule, boe kinste daan nog sjoener en beter
speule es in uzze eige merregelhoof, de speultuin vaan Sint Pieter.

Dat woort dus us nuij clubhoes.

2009.
Nao de carneval in 2009 heet Mat van Zanten beslote um aofsjeid te numme en ut
dirizjente stekske terök te geve. Hiel erreg jaomer.
Ut stekske zit noe weer in ut duuske en weurd bewaord door Marianne.
Veer zien noe op zeuk nao unne nuije dirizjent. Veer höbbe niemand mie in us midde
dee dat kin of wel doen.

2010.
In 2009 waore eindelik ouch alle partije gedigitaliseerd. Jos heet u programma gesjreve um
oonder de Capella partije, de nummers of lètters te zètte. D’r weure noe gein foute mie
gemaak bei ut euversjrieve en ederein heet noe u fetsoenlik en leesbaar beukske.
D’r waore ouch u paar lede die ins in un aander umgeving wouwe rippetere.
Zie hadde ziech bedach um ins te goon rippetere in de kaffee boe Mat Boelle is begonne
mèt zaate herremeniekes weg te blooze mèt groete bokse.
Dat waor gein succes. De weurs daor noe nog helder weggebloze met nog groeter
bokse, veural op asselegoonsdag.
Veer höbbe us asselegoonsdag traditie daan ouch in unne aandere kaffee mote hawwe.

Ut reiske vaan 2010 waor un grandioos succes. De reis ging naor Belsj, Parc La Clusure.
Ut waor unne hike, met wandelinge vaan 2, 4 en 6 oor um te traine veur Carnaval 2011.
Zèk mer Hermeniekes konkoer, kinder optoch en groete optoch.
Veer höbbe ut gelök gehad tot dat weekeind de zon straolde en ut bijnao neet heet geregend.
Ouch is de website weer ins hielemaol gerenoveerd en bijj gewèrek door Jos.

2011.
Euver ut jaor 2011 is neet väöl te melde. Carnaval 2011 waor weer geweldig en ut
waor geweldig weer. Ut nuij rippertwaar is good ontvange en daor goon veer met door.

2012.
In 2012 waore veer oetgenudig veur un masterclas in Friesland. Menno, dee ouch dèks beij us
mèt späölt is daor dirigent beij Euterpe oet Beesterzwaag. Zoe es geer wèt zien veer nog
steeds op zeuk naor unne dirigent. Ut waor un geweldig weekeinde mer om daor te goon
rippetere is neet te doen. Kiek in de foto gallerij veur de sfeer.

2013.
In de zomer vaan 2013 zien veer weer massaal naor Belsj getrokke veur weer unne onvergeteleke Hike. Dee neet debeij woar kin ut neet geluive. Tijdens de hike zètte de Sjevraoje, neet allein in de kapel unne stool op ziene kop, mèr ouch nog de ganse camping (en die woar nog wel zoe gasvrij).

Ut is noe aon Hans en Hanneke um weer un aander camping te vinde.

2014.
Ut jaor 2014 is u jaor um hieln snel te vergete.
Ed is weg, Peter en Marianne zien weg en Alex deit ouch neet mie mèt.
Jessie Leunissen, ein vaan us oprichters is gestorve. Veer zalle häör misse.
Uzze tempel, De Merregelhoof, had groete probleme en is oeteindelik failliet gegaange.
Veer wèlle Gerda en Ed vaan harte daanke veur hun gastvrijheid in de oafgeloupe jaore. De
Merregelhoof maak wel unne doorstart. Ut is noe nog mer aofwachte of veer daor kinne blieve
rippetere.

Gelökig höbbe veer wel weer get nuij lede gekrege.

2015.
Veer kinne neet mie terech in de Merregelhoof. De zeuktoch naor un nuij lokatie doorde
neet lang. Veer mage vaan Tiny Bolk in Den Dolhaart kòmme repetere.
Op 31 oktober waor un Halloween dropping georganiseerd door Hanneke, Ine en Hans.
Veer woorte in ut duuster gedrop in Kanne met de opdrach zoe snel meugelik naor cafe Den Dolhaart te loupe.
Oonderweeg stoonte alemaol borde mèt “Verboden toegang na zonsondergang”.
Gein doorkoume aon.
Koume veer eindelik doed meuj aon bij den Dolhaart, is miech die tent ouch nog geslote.
Achteraof hure veer vaan Hans tot die borde allein mer zien veur luij die kinne leze.
De moos ut mer wete.

Gelökig höbbe veer us daor nao bij Hans en Ien get kinne werme en get kinne drinke.

2016.
Vaanaof 2015, of nog get ieder, höbbe veer ouch lede vaan de aandere kant vaan de wereld. Veer zien nog eve Mestreechs es vreuger, mer inmiddels ouch hiel bekind in ut boeteland. Vaan Sjina, de States, en zelfs tot in India. Veer bloze wel nog steeds veural Mestreechse vastelaovendleedjes. Soms wel ins u boetelands leedsje.

De vastelaovend vaan 2016 höbbe veer good doorstande. Ut konkoer op dinsdag waor erreg naat en winderig veur us. Veural op de Merret kraoge veer de wind vaan väör.

Op asselegoonsdag woort us herremenie in de sjoklaat gezat door us Indiase vrun. Um us, veur uzze gasvrijheid mèt de vastelaovend, te bedaanke. Unne sjoene prinsesteek vaan sjoklaat, met veur eder e stökske veur bijj de zaajte hiering vaan Tiny.
Lek vinger lek doum. De ganse familie oet India waor dao!

In de zomer vaan 2016 höbbe veer uzze gebrukelijke barbekjoe gehad. Noe in d’n tuin beij Tiny vaan de Dolhaert op Sint Pieter. Veuraof höbbe veer iers flink getreend mèt loupe (veur de Groete Optoch) tösse Sint Pieter en Kanne en weer trök. Zoonder instruminte, mer wel mèt u pèlske.

2017.
Inmiddels is de vastelaovend vaan 2017 ouch al weer veurbeij mèt natuurlijk ouch weer ’n paar oetzunderleke hoegtepunte. Veer zien ouch dit jaor weer effe op TV Mestreech te zien en te hure.
Elizabeth trèk bij de Hermeniekes vergadering nummer 11 en dat beteikent dat veer in 2018 op die vergadering es muzikale begeleiding mage speule. De kans um te laote zien wat veer muzikaal kinne!
Veer loupe daan de Groete Optoch en probere de gate bijj te hawwe. Ouch probere veer daan bove ut leve vaan de geluidskare oet te speule. Dat lètste lök us eeder jaor steeds beter.

2018.
Veer kraoge ut trieste beriech tot Lou, vaan de tuba sectie, us heet moote verlaote. Heer waor al un paar jaor kraank meh toch zalle veer häöm misse.
Ut seizoen is good begós met us suksèsvol optreije bijj de zate herremeniekes jaorvergadering op maondag 15 jannewarie in de Bonbonniere. Inmiddels kinne veer allemaol geliek inzètte daankzij us dirigente. Veer tèlle noe helop tot ach en daan keump ut allemaol vaanzellevers good. Zellefs bijj unne mars.

Chapeau!!
De tempeleers höbbe us e good podium gegeve deen aovend en ut is ze gelök, af en tow tösse us coeplette en zaank door, ut woord te neume. Veer höbbe nog noets vaan zoväöl luij bijjein un staond applaus gehad. Veer zien gepas gruuts op us allemaol.

Aon alle sjoen dinger kump un eind. Zoe kinne veer neet langer mie terech in us clubhoes Cafe Den Dolhaart aon de Mergelweeg. Met plezeer en väöl respect höbbe veer mage mèt make dat Tiny, tot häör dreiennegentigste levensjaor, deze tempel heet geregeerd. Meh noe is ut veur häör hoeg tied um ut get röstiger aon te goon doen.
Veer wèlle häör bedaanke veur dee sjoene tied dee veer in häöre tempel mochte doorbringe.

Us nuij clubhoes is noe Abrahamslook achter de Calvariestraot mèt es hospes uzze geleefde Marco. Evels is dat Look ontstande door ’n explosie; d’n hier Abrahams kaom mèt zien piep te kort bij ’t kroet en “BOEM” e look in de umwalling.

2019.
Sjariteit steit hoeg in uzze Veendel. Zoe speule veer bij de sponsoractie van de roeijvereiniging WMC veur kinderoonderzeuk. Ouch vergete veer neet de aw kraanke luij die geine Vastelaovend mie kinne viere en zien veer present veur ’n obade in verzörregingshoes de Koepelhof.
Veer doen ouch mèt aon de ierste Vastellaovendsmès in de Sint Servaos en uzze gruutse veendel straolt.
En es ’t nog neet genoog is, weurt oonder leiding van Nico ’t ierste Sjevraoje fies georganiseerd. Dat vint plaots op e podium veur café D’n Hiemel en oonder de Paoter Vinktore. Versjeie Zate Hermenië zien present.


2020
Veer viere dit jaor in februari nog ‘ne sjieke Vastelaovend. Evels openbare ziech de ierste teikene vaan ’n groete catastrofe die us nog lang zal bijblieve; ’t Corona virus. Mestreech en de ganse wereld geit op sloot. En dat op us zjubilei jaor 3 x 11.
De jaorlekse zomeractiviteit op 22 augustus weurt ingeperk tot ’n wandeling in de boeteloch op d’n Observant. Veer kinne daan de oonderlinge 1,5 meter aofstand aonhawwe. Veer eindige mèt ‘ne gezamelikke toost op 1,5 meter.
De Tempeleers annoncere op 19 oktober dat de Vastelaovendsactiviteite veur 2021 umwèlle vaan ’t virus NEET doorgoon.

2021
Um ’t vastelaovendsgeveul vas te hawwe, speule veer op vastelaovendszoondag 14 februari um 12.00 u. boetenshoes in us eige umgeving ’t Mestreechs Volksleed. De sjevraoje loupe euver us prij.
Es hommage aon de lede make veer ’n collage-poster vaan us hermenie.

Begin augustus kriege veer ’t triste beriech dat uzze kammeraod en lid, Jos Geraerds is euverleije. Jos waor eine van de stèrrekhawwers vaan us geleefde hermenie. Jaor en daag lid, kritisch op wie veer speule, important binne de meziekcommissie. Jos altied ziechbaar op de achtergroond, mèt sigaretje, pötsje beer en ziene Tuba.

2022
Oondaanks de oonzekere situatie, beslete de Tempeleer op ’t lètste momint dat de Vastelaovend activiteite oonverwach door goon. Dat is te kort daag veur de hermenie um vol de Vastelaovend op te pakke. Toch goon de pinhawwers oonder leiding vaan Peter en Nicole d’r vol tege aon.

2023
D’r zien gein beperkinge mie en veer pakke de draod weer op. Veer zien gans veerdig um de Vastelaovend vaan 2023 weer te viere es vreuger.
En ’t waor, nao 2 jaor vaan aofzien, ‘ne echte en oonvervalste Vastelaovend. Wat waor ’t weer sjiek um dizze zwoer meh plezerige daog mèt te kinne make.

September 2023 Wiekend Achterhoek

De Sjevraoje besteit oet e gemeleerd gezelsjap. Zoe kump us aimabel lid Sanne (Ten Oever) oet de “Achterhoek”. Zie wouw same mèt Dorijn (Hertroijs) us wèl ‘ns laote preuve aon de “Achterhoek”.
En zou gòng ‘ne ganse tròp vaan Sjevraoje weer ‘ns op wiekend; op naor Doesburg.
Zwoer bepak en bezak en nao kilometers file koume veer op 29 september aon bij “het Kippenhok” (vrij vertaold Hinne-kot).
Zoonder educatie gei Sjevraoje wiekend en ginge veer dus naor ’t aimable pläötske Doesburg. Daor aote veer Tartepom en krope veer in ‘n houfkaar veur ’n roondtoch.
In de aovend ginge veer bij de plaotselijke Noonk Sjeng (= Ome Jan) rippetere veur us konzèr oppe zoondag en karaoke zinge.
De stumming zaot d’r good in!

De top waor toch wel de zoondag mèt e gezamelik konzèr in ’t dörrepke Nieuw Wehl mèt de Zate Hermenie (dweilorkes) N-ij Dweel. Daor späölde veer mèt volle ammezjuur same ‘t leedsje “Mientje”.
D’r steit uzze habsjaar nog ‘ne claim te wachte veur de gesneuvelde glazer bij ‘t “Bierpul schuiven”. De teek waor wèl 25 meter laangk, meh ’n aontal vaan us meinde dat die wèl 100 meter waor.

2024
Vastelaovend veel dit jaor vreug in ’t jaor vaan 10 t/m 14 februari.
In de veurbereiding bezochte veer op zaoterdag 4 februari weer de luijkes vaan de Koepelhof. Sjoekelend en in ‘ne rijaloet trokke veer met de bejaarde luijkes blozend door de zaol. De daankbaarheid straolt van hun geziechte. Ouch waore veer weer 5 februari present oppe Wiekerparaad. Op dee daag trèkke ganse struipe Zate Hermeniekes oonder begeleiding vaan Keemeleers door de straote vaan Wiek; de sonante klaanke galmde door gans Wiek.
Bij de Ginneraole rippetitie woorte veer door Peter en Jacqueline (Lemmerling) verweend mèt Friet Zoervleis en op Assele Goonsdag zörgde zie weer veur de zoere hieringe. Dee aovend woord aofgeslote mèt e sublien optreije vaan Sanne (Ten Oever) en Dorijn (Hertroijs). De jury vaan de Oorkonde maakte de kanshöbbers bekint en de käös veel op ’t in alle opziechte bèste lid: Sanne.
Veer höbbe ‘ne sjieke Vastelaovend mage beleve mèt good weer. De drökte in de stad weurt evels de jaore groeter; dat is wel ‘ns lestig veur us leijers. Meh dat moch ’t plezeer binne us geleefde Hermenie neet drökke.

In de gezèt vaan 11 miert stoond dat us aaijd en geleefd lid Ans Philippens-Masure jaomerlek is euverleije. Ans en häöre maan Lou zien jaore lid gewees vaan us geleefde Hermenie. Ans geboortig oet ’t land vaan Herve gaof extra kleur aon us geluid mèt häöre Lyra. De sonore klaanke vaan Ans häöre Lyra in de corteges zien gegrif in us geheuge.
Ze is noe weer same mèt Lou

Oppe zaoterdag 25 mei waor weer de veurjaorsacitiviteit en dizze kier georganiseerd door Nicole (Simons), Peter (De Ronde) en Hanneke (Bootsma).
Veer troffe us bij café Riekelt in de Luikse Hierlickheid Groonsveld. Nao ’n tas koffie ginge veer vaanoet de café, direk de heuvel op ’t Savelsbos in. Veer mooste behuurlek kleddere euver de waterige peedsjes in ’t bos. Bove wachte us ’n lekker traktatie, vlaoij vaan Lemmens en e drenkske. Bij de aofdaling in ’t bos mooste veer behendig langs pole manoeuvrere um neet in de pratsj te koume. Op ’t einde trakteerde de organisatie us op nog ’n wandeling mèt ‘ne natuurgids en bezeuk aon de in ’t bos gelege vuursteinmijn.
De mijn is volges uzze enthousiaste gids wel tösse de 6000 en 4000 aaijd. ’t Waor wel ’n sjieke ervaring um daor oonder de groond roond te spoke. ’n Aontal vaan us dachte nog ‘ne aaijd mijnwerker te zien, meh achteraof bleek dat Sjeng, dee gèt achterop waor geraak. 🤣 Nao bezeuk aon ’t infocentrum vaan de mijn wachte us ’t sjuimend beer op ’t terras van café Riekelt. Veer slote dit SUPER sjieke evenemint aof mèt e smakelek etentsje in de café. Naomes gans Sjevraoje e groet complemint aon de organisatore.